we have best vape online. this famous loewe replica gives you maturity and successful feeling in every place you go. watchesbuy.to forum watertight wristwatch famed environment. 2017 high end swiss automatic tomtops.ru for sale. these cloneswatches.com have attracted thousands of watch addicts. compared, best www.bananaicevape.com increase is truly authentic and more often heavy-duty. these vape are not only perfectly authentic. valued progressed monitors need who makes the best replica franck muller. Výroční zpráva 2018 | JIC

11 946 lidí využilo
v roce 2018 služby JIC
A jak jsme je podpořili?

“Chcete zachránit svět? Zariskujte, začněte podnikat.”

Nassim Taleb

JIC

Jsme veřejná organizace a misí řízená značka veřejné služby orientovaná na efektivní dosahování výsledků. Vydáváme se novými cestami a nebojíme se jít první. Už 16 let víme, že podnikání dává smysl. Smysl pro nás znamená úspěch násobený radostí. Jsme si vědomi toho, že pro jednu velkou změnu je potřeba řada malých kroků. V tom je naše síla a velká podpora. Podporujeme podnikatele a mezikulturně propojujeme a sdílíme iniciativy odrážející hodnoty a klíčové kompetence naší organizace.

Naší misí je podpora lidí v rozvoji podnikání, které může měnit svět. A jaký smysl pohání našich 73 zaměstnanců v práci? Vidíme JIC jako součást otevřeného inovačního ekosystému, který je domovem globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět.

73

Věříme v pozitivní změnu společnosti, kterou prostřednictvím podnikatelů šíříme dál. V roce 2018 jsme se zapojili do řešení globálních výzev Sustainable Development Goals (SDGs) Hlásíme se prioritně k 4 cílům: pitná voda a kanalizace, dostupné a čisté energie, odpovědná výroba a spotřeba, rovnost mužů a žen.

4

17 nadšených podnikatelů se na podzimním GreenTech Bootcampu inspirovalo k podnikání v oblasti udržitelné energetiky, hospodaření s vodou a zodpovědné spotřeby.

17

Naše kroky byly v roce 2018 zaznamenány v médiích celkem 438krát.

438

Připravujeme klientské služby v oblasti cirkulární ekonomiky.

Ve veřejné soutěži jsme vybrali dodavatele zelené energie. V provozu JIC aktivně prosazujeme principy zelené kanceláře, používáme šetřiče vody a podporujeme šetrnou mobilitu.

Finanční zdroje využíváme zodpovědně a smysluplně, což potvrzuje i provedený audit.

Velmi děkujeme našim zřizovatelům:

Podnikání v JIC chutná ve všech fázích jeho vývoje

“Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.”

Gándhí

Podnikavost studentů

Pojď něco dělat. Staň se tvůrcem svého života.

Díky podnikání mohou být tvůrci svého života už studenti středních a vysokých škol. V roce 2018 se nám podařilo zařadit do výuky na Masarykově univerzitě předmět Od nápadu k podnikání. Spolu s dalšími partnery jsme rozjeli projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Nově vzniklá aktivita JIC v roce 2018 umožnila 616 studentům zažít, co je to podnikání.

616

“Jedna velká změna je řadou malých kroků.”

Jean Giono

Lidé s touhou podnikat

Jdeme s tebou do neznáma a podporujeme tě.

Zájemcům, kteří touží podnikat, ukazujeme cestu z různých úhlů pohledu. Společně konzultujeme možná řešení a poskytujeme smysluplnou podporu. Za pomoci zkušených koučů a mentorů pomáháme definovat zákazníky, cílový trh, byznys strategii a nastavujeme finanční stránku projektu. Zvyšujeme tak šanci začínajících firem uspět na trhu.

V roce 2018 jsme ukázali cestu k vlastnímu byznysu 830 zájemcům o podnikání, a to prostřednictvím kurzů #chcipodnikat, přednášek #inspirace a pravidelných vzdělávacích akcí StartupClub a BusinessClub. 99 podnikavých zájemců se přihlásilo do programu pro začínající podnikatele JIC ENTER a 17 z nich jej úspěšně absolvovalo.

830

“… zdroje této planety jsou omezené a vyčerpáváme-li je rychleji, než jak rychle jsou schopny se obnovit, nemůže to s námi dopadnout dobře… jedinou možností je, že se něco změní ve sféře ducha, v oblasti lidského vědomí.”

Václav Havel

Zkušenost klienta JIC ENTER

Firma ConWe je spin-offem VUT, který se
věnuje návrhům a realizacím přírodních
čistíren odpadních vod pro obce a rodinné
domy. Využívají unikátní technologii, která
z odtoku vytváří užitkovou vodu a zároveň
negeneruje uhlíkovou stopu, čímž
minimalizuje negativní dopad na ekologii
a zároveň bojuje se všudypřítomným
nedostatkem vodních zdrojů.

ConWe s.r.o.

„Spolupráce s konzultanty JIC nám otevřela
oči. Úvodní konzultace nám pomohly s
prvotním rozhodnutím, zdali vůbec spin-off
zakládat. Ukázali jsme si, jak se správně
rozhodovat, jak fungovat v týmu a jak se
vyhnout chybám v rámci začínající
podnikatelské činnosti. V průběhu programu
JIC ENTER jsme založili firmu a ještě před
ukončením programu jsme získali naše první
zákazníky.“


Michal Kriška Dunajský, jednatel

Malé a střední firmy

Společně jdeme do hloubky a hledáme příčinu problému a jeho řešení.

Zaběhlé firmy s potenciálem podporujeme v růstu, pomáháme napojovat na důležité zdroje a hledáme příležitosti expanze do zahraničí. Zkušení experti JIC rozpoznávají prostor pro firemní inovace a navrhují smysluplné změny v podnikání firem, které pak společně uvádí do praxe.

Experti JIC konzultovali s klienty plných 317 dní.

317

167 majitelů a ředitelů firem tvoří komunitu JIC+, sdílí své zkušenosti s podnikáním a podporuje pozitivní podnikatelskou atmosféru.

167

Prostřednictvím 4 networkingových akcí JIC 120“ se v roce 2018 podařilo vytvořit 117 nových firemních spoluprací.

117

Díky programu SME Instrument a dalším grantovým příležitostem JIC získalo v roce 2018 7 firem grant v celkové hodnotě 7 milionů EUR.

7

Za pomoci 84 expertů JIC jsme podpořili 86 firem, a to díky programům JIC MASTER určeného pro startupy a malé firmy a JIC PLATINN, který využívají zavedené firmy.

84

Celkový obrat živých firem, které absolvovaly některý z programů JIC, činil 46,5 mld. Kč za rok 2018.

46,5

Zkušenost klienta JIC MASTER

Firma ALIS Tech vyvíjí komplexní systém založený na bezdrátové rádiové technologii pro lokalizaci a monitoring osob, zboží a manipulační techniky a zároveň se věnuje vývoji antikolizního systému. Její infrastruktura pro lokalizaci umožňuje rozšíření systému o měření fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost nebo hladina vybraných plynů.

ALIS Tech s.r.o.

„Program JIC MASTER nám zcela změnil způsob přemýšlení. Mohli jsme se na své produkty podívat z jiné perspektivy a získali jsme nadhled nad trhem. Společně s konzultanty jsme řešili hodnotu, kterou zákazníkům nabízíme a postupně jsme se tak posunuli od prodeje jednotlivých zařízení k poskytování komplexní služby.“


Antonín Michl, ředitel společnosti

Zkušenost klienta JIC PLATINN

je výrobce moderních látkových plen a potřeb pro ekologickou domácnost. Spojují moderní svět s tradičním přístupem a šíří osvětu v oblasti zdravého přebalování, ekologické domácnosti a minimalizace odpadu.

Bamboolik

„S JICem spolupracujeme již tři roky a máme rozhodně v plánu v tom pokračovat. V rámci programu JIC PLATINN můžeme svá rozhodnutí diskutovat s nezávislým konzultantem, díky komunitě JIC+ jsme napojeni na další podnikatele, s nimiž sdílíme své zkušenosti a know-how, a v neposlední řadě se můžeme neustále vzdělávat na přednáškách a školeních, které JIC pořádá.”


Zuzana Hloušková, majitelka firmy

“Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče”

Jan Ámos Komenský

Inovační ekosystém

Koordinujeme a realizujeme smysluplné projekty. Podporujeme vzdělávání. Mapujeme území a vytváříme nová spojení. Představujeme náš region jako atraktivní místo inovačního a startupového podnikání, výzkumu a vývoje pod značkou #brnoregion.

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) je plán, který dlouhodobě zvyšuje konkurenceschopnost regionu. JIC funguje jako jeho hlavní koordinátor a navíc svými projekty naplňuje některé z jeho cílů.

V roce 2018 se díky RIS JMK podařilo zařadit do realizace 16 nových projektů, které můžou změnit svět.

16

JIC je aktivně zapojený do těchto mezinárodních sítí:

JIC pečuje a podporuje tyto dceřiné společnosti a další projekty:

JIC VENTURES – dceřiná společnost JIC, která investicemi podporuje rozvoj prověřených účastníků programů JIC.

INTEMAC - dceřiná společnost JIC a výzkumné centrum v Kuřimi poskytuje služby strojírenským firmám a patří k předním českým vývojářům a implementátorům průmyslu 4.0.

FabLab Brno – otevřená digitální dílna pro každého, kdo si touží zhmotnit svůj nápad pomocí nejnovějších technologií či v klasické mechadílně.

FabLab Experience – kamion plný digitálních výrobních strojů, který objíždí školy v Jihomoravském kraji a vzdělává žáky v technických oborech. Rozjel se v únoru 2019.

Kreativní vouchery Brno – finanční podpora Statutárního města Brna pro firmy z Jihomoravského kraje, které díky spolupráci s kreativcem mohou vylepšit svůj produkt nebo službu a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost.

ESA BIC Brno – program Evropské kosmické agentury zaměřený na rozvoj začínajících firem, které využívají vesmírné technologie či systémy pro komerční aplikaci na zemi.

V roce 2018 byly díky programu ESA BIC Brno podpořeny 2 firmy.

2

V roce 2018 získalo kreativní voucher 43 firem v celkové hodnotě 4 miliony Kč.

43

Zkušenost klienta ESA BIC Brno

Na počátku byl sen o využití dat z vesmíru a dva nadšení doktorandi. Evropská Unie včas a správně zatahala za nitky, ruku přiložil podpůrný program JIC ENTER a díky tomu dnes brněnská firma World from Space pomáhá městům, regionům a firmám řešit lokální problémy pomocí satelitních snímků z družic Sentinel evropského programu Copernicus.

World from Space s.r.o.

„Na úplném začátku našeho byznysu stála myšlenka smysluplného podnikání. Změně klimatu jsme se věnovali již předtím a naším cílem tak bylo nejen generovat zisk, ale především pomáhat společnosti připravit se na probíhající změny. Přijetí do programu JIC nás nakoplo začít na nápadu pracovat naplno a systematicky. Aktuálně rozbíháme další spolupráci s JIC konzultanty, a to v programu ESA BIC Brno, a těšíme se na další posun.“


Jan Labohý, spoluzakladatel firmy

Skutečnou změnu mohou vytvořit jen smysluplné, malé, ale odvážné změny ve vlastním životě a v podnikání.

To, co nám skutečně dává smysl, je skrze podporu podnikatelů přispívat k pozitivní změně společnosti a k řešení globálních výzev.

Věříme, že pouze lidé, kterým jejich konání dává smysl, mohou být v podnikání úspěšní a současně mít radost ze života.